SOMMAR

Med denna upplaga flyger Örnen och Kråkan in i sommaruppehållet. Jag vill tacka alla vi arbetat med under vårsäsongen: skribenter, redaktörer, podgäster, poesitipsare och annonsörer. Och KRITIKLABBETs alla medarbetare förstås, praktikanter, residenter och samarbetspartners.

Örnen och Kråkan är bara en av flera livskraftiga ”startups” som fötts på KRITIKLABBET,  en verksamhet jag själv tog initiativ till och som nu enligt planen avslutats efter två mycket intensiva och kunskapsrika år. Jag vill med anledning av nedläggningen särskilt tacka Bonnier Books för att de hyst och finansierat KRITIKLABBET, Jacob Dalborg (tidigare VD) för att han vågade satsa på projektet och Håkan Rudels (nuvarande VD) för att han generöst lät labbet fortsätta den angivna tiden ut.

Jag är helt säker på att de kunskaper KRITIKLABBET vunnit och spritt via alla samarbeten med svenska och internationella universitet, institutioner, organisationer, företag och enskilda personer redan har förändrat villkoren för kritiken i den nya offentligheten. Det är kunskaper som bara kommer att öka i betydelse. Offentlighetens förvandling är ett faktum och kritiken (även dagskritiken) kommer också framöver att vara en avgörande faktor för konstarternas ekonomier, för kulturindustrins utveckling såväl som för enskilda konstnärer, men framförallt – förstås – för det demokratiska samtalet och konstens samhälleliga verkan. Formerna och villkoren för denna kritik vet vi nu oerhört mycket mera om.

Nu flyger Örnen och Kråkan alltså definitivt ur nästet. Med oss tar vi även podpoesi.nu som förut ägts av Bonniers. Genom förvärvet kommer Örnen och Kråkan att avsevärt stärka sina möjligheter att sprida kunskap om den samtida poesin på svenska. Kombinationen: genomarbetad poesikritik, podsamtal om poesi och möjligheter att lyssna till och arbeta med poeternas egna inläsningar av sina dikter, öppnar för nya satsningar. I höst hoppas vi kunna börja erbjuda tjänsten ”Månadens diktare” till bibliotek. Vi hoppas också kunna initiera former för att arbeta med remixer och annan performativ kritik av podpoesi i skolor. Och så fortsätter vi förstås med vår kritiska kalender Poesiåret.

Örnen och Kråkans ekonomi är fortfarande negativ. Vi skulle behöva ett par hundra prenumeranter till av Poesiåret. Några donationer (ingen nämnd och ingen glömd) har gjort att vi klarar oss året ut. Kniven på strupen alltså. Men med nya tjänster och produkter i vardande och ökad tyngd i anslagsansökningarna tror jag att verksamheten kommer att kunna överleva och utvecklas.

Men först: sommaruppehåll!

Själv ska jag byta skepnad ett par månader. Farväl föreläsningar och seminarier, sociala medier, möten och ständig tillgänglighet. Välkommen lustläsning, översättning, drömmar och diktning! Världen slutar förstås varken att skaka eller att kalla. Men jag siktar i alla fall mot det den stridbare Fray Luís de León (1527–91) förespråkar i sin ”Sång om det solitära livet”, skriven i en annan tid av krig och oro:

 

Hur stilla livet ter sig
när långt från världens larm
det följer nästan hemlig stig
där blott de kunskaper gått fram
som inte fötts av värld, av harm,

som inte grumlar sinnet
/…/

 

Onsdagen den 29 augusti är Örnen och Kråkan tillbaka med en ny upplaga. Till dess kan ni här nedan lyssna på inläsningarna av årets alla publicerade recensioner. Njutbar och lärorik lyssning för stranden, bilturen, regndagarna eller hängmattan.

God sommar!

 

Magnus William-Olsson

 

 

LYSSNA TILL VÅRSÄSONGEN ALLA RECENSIONER

 

 1. Lyra Koli om Ursula Andkjær Olsens Utgående farkost (övers. Jonas Rasmussen):

 

 1. Göran Sommardal om Erik Vernerssons Kroppsspråk, döda:

 

 1. Sebastian Lönnlöv om Erik Bergqvists Skuggas vikt:

 

 1. Annelie Axén om Nino Micks Tjugofemtusen kilometer nervtrådar och Yolanda Aurora Bohm Ramirez Ikon:

 

 1. Felicia Stenroth om Mara Lees Kärleken och hatet:

 

 1. Mikaela Blomqvist om Ulf Erikssons Skalornas förråd:

 

 1. Magnus William-Olsson om Elsa Graves Dikter och Pjäser, samt om boken Fjorton röster om Elsa Grave:

 

 1. Evelina Stenbeck om Helene Rådbergs Politiken:

 

 1. Rebecka Kärde om Ingela Strandbergs Att snara en fågel:

 

 1. Axel Andersson om Samuel Taylor Coleridges Balladen om den gamle sjömannen (övers. Axel Englund):

 

 1. Henrik Petersen om Eva-Stina Byggmästars Orkidébarn:

 

 1. Filip Lindberg om Malte Perssons Till dikten:

 

 1. Magnus William-Olsson om Emma Algrens Isotopia, Carl Johan Flognmans Förnan och Agnes Lidbecks Ur:

 

 1. Lilian Munk Rösing om Katarina Frostenssons Sju grenar (i uppläsning av översättaren Tom Silkeberg):

 

 1. Josefin Holmström om Linnea Axelssons Ædnan:

 

 1. Helga Krook om Anna Margolins Detta är natten (övers. Beila Engelhardt Titelman):

 

 1. Åsa Elieson om Lars Noréns Fragment II: