POESIN EFTERÅT

Stora genomgripande kriser skapar alltid ett före och ett efter. Hur kommer poesin och poeterna att hantera erfarenheten av att ha varit innefattade i en världsgemenskap grundad i kroppslig sårbarhet, i smittan och distansen? Vad händer med poesins subjektiviteter? Hur omdefinieras poesins nyss så nyfikna intresse för internet efter en så lång tid av idel skärmumgänge? Och vad sker med värderingar och litterär självförståelse när vi avgränsats från omvärlden och låsts in i våra nationer, hukande under stränga ministrars och myndigheters förmaningar?

Årets sista poesipod behandlar i två olika samtal poesin efteråt. Gäster i det första samtalet är Lyrikvännens nya redaktörer, Anna Lundvik och David Zimmerman. Gäster i det andra samtalet är den danska kritikern Kamilla Löfström och den likaledes danske poeten, barnboksförfattaren och poesiforskaren Martin Glaz Serup.


[Lyssna på poden? Klicka på pilen!]

Nu tar Örnen och Kråkan vinterpaus för att ställa samman den nya kalendern, POESIÅRET 2020. Beställ den här!

Den första recensionen här på sajten publiceras onsdagen den 3 februari 2021. Den når som vanligt alla gratisabonnenter kl. 07.00 samma datum.

God lyssning!

Foto:
David Zimmerman (Anna Lundvik)
Anna Lundvik (David Zimmerman)
Lizette Kabré (Kamilla Löfström)
Mathias Olander (Martin Glaz Serup)