OUPPMÄRKSAMMAT

Idag ges det ut ungefär dubbelt så många diktsamlingar i Sverige som för tjugofem år sedan. Samtidigt har offentlighetens förvandling gjort det allt svårare att få reda på vilka böcker som kommer ut och ytterst få av de cirka fyrahundra titlarna får kritik, utom möjligen i BTJ-häftet och i Örnen och Kråkans årskalender. Digitaliseringen och de sociala medierna har i grunden förändrat offentligheten. Jag-kapitalismen härskar. Poeterna är hänvisade till att marknadsföra sig själva. De många små förlagen och egenutgivarna som står för flertalet av utgåvorna lyckas sällan distribuera sina böcker utanför kretsen av närmast sörjande.


Lyssna till poden? Klicka på pilen!

Till september månads poesipod bjöd Örnen och Kråkan in poesikritikern Göran Sommardal och bibliotekarien Alice Thorburn för ett samtal om den poesi som är oförtjänt ignorerad. Vi bad dem att ta med sig ett par aktuella böcker var att tala utifrån, böcker de tycker förtjänar att få läsare och uppmärksamhet. Det blev en ganska representativ bukett, några översättningar, några böcker från etablerade förlag och några böcker från mikroförlagen.

De titlar som diskuteras i poden är:

Fatimah Asghars Om de vänder sig om i översättning av Carl Lindsten, It-Lit.

Emily Berrys Pciknick, blixt i översättning av Jenny Tunedal, Rámus.

Peter Björkmans Brevlådorna i Enhammar, En självgeografi, egenutgiven.

Helena Bobergs Konsten at med hvissa metodiska rörelser hemkalla en hädangången till lifvet, Anti.

Siddhartha Sebastian Larssons Alejandror, Miders Förlag.

Henrika Ringboms En röst finns bara när någon hör den, Förlaget.

Nästa pod spelas in på kulturhuset Fanfaren i Farsta utanför Stockholm den 23 oktober kl. 12.00-13.00. Temat för samtalet blir ”poesi och musik”. Publik är hjärtligt välkommen. Vi iakttar förstås alla tillbörliga coronarestriktioner.

Örnen och Kråkan har kommit till för att möta den brist på kritik och överblick som präglar poesins fält i den nya offentligheten. På sajten får ett drygt trettiotal diktsamlingar stora, genomarbetade och rimligt arvoderade recensioner. I årskalendern POESIÅRET behandlas ytterligare ett hundratal av de diktsamlingar som ges ut. Översiktsartiklar och register gör boken lätt att använda.

Hela denna verksamhet är omöjlig utan ekonomiska bidrag från våra läsare. Prenumerera på POESIÅRET eller donera en summa, stor eller liten, och gör det möjligt för oss att fortsätta.

Magnus William-Olsson