Podarkiv

Örnen och kråkans poesipod görs i samarbete med PODPOESI.NU och Poesibazaren, Stockholms Stadsbibliotek och med stöd av Statens Kulturråd. Den spelas in live varje månad i Poesibazaren.

ARKIV

Klassiker

Avsnittet behandlar några aktuella poesiklassiker och klassikerbegreppet i stort. Medverkar gör Alexander Svedberg, Elias Hillström och Örnen och Kråkans redaktör. I poden läser också Lina Ekdahl, Horace Engdahl, Henric Holmberg och Jila Mossaed dikter av Karrin Boye, Nils Ferlin, Edith Södergran, Erik Gustav Gejier, Stagnelius och Esaias Tegnér.

Ola Julén

Ola Julén (1970-2013) publicerade två böcker. Ändå har han gjort tydliga avtryck såväl i den Nordiska poesin som i många enskilda läsares liv. Hans poesi är rått existentiell, pregnant, reducerad och drabbande. Det efterlämnade manus som det länge ryktats om utkommer nu äntligen under titeln Afrikas verkliga historia. I denna poesipod samtalar Örnen och Kråkans redaktör med Daniela Floman och Marie Lundquist som sammanställt manuskriptet. Samtalet interfolieras av en unik inspelning där poeten själv läser hela sin debutbok, Orissa. Obs! Rättigheterna till inspelningen ägs av poeten mor,  AnnSofi Andersdotter.

Förmedla poesi

Poesi, att skriva poesi, är i vår tid en folkrörelse. På instagram, twitter, facebook eller i communitys som poeter.se publiceras dagligen tusentals nya dikter. Men hur är det med läsandet? De traditionella litteraturförmedlarna; biblioteken, skolan, kulturjournalistiken, marknadsförarna och bokhandeln står inför nya uppgifter som kräver nya metoder. I månadens poesipod behandlar vi poesiförmedling i vår tids postdigitala offentlighet. Podden är inspelad i Linköping och medverkar gör Mats Granberg, Elias Hillström och Alice Thorburn, samt de geniala poesiremixarna på Lindängenbiblioteket i Malmö. Fyra remixer av och med poeterna Helga Krook, Tua Forsström, Eva Runefelt och Katarina Frostenson.

Dikten. Minnet. Glömskan.

Örnen och Kråkans redaktör samtalar med översättaren Cecilia Hansson om den österrikiska poeten Maria Seisenbachers diktsamling Sitta lugnt med ordentliga skor (övers Cecilia Hansson och Daniel Gustafsson). Boken gestaltar relationen mellan en dotter och hennes alzheimersjuka mor och dikterna kommer därmed att rör vida några av poesins grundämnen, minnet och glömskan.

Läget i den svenska poesi

I denna pod, som spelades i  under Poesimässan i Stockholms Stadsbiblioteket den 23 mars 2019 samtalar bokhandlaren Anna Gillinger och kritikern Göran Sommardal med Örnen och Kråkans redaktörer om läget i den svenska poesin. Men poden inleds med en enkät. Frågan lyder: ”Vad tycker du att svensk poesi behöver idag?” De som svarar är i tur och ordning Klara Rasmussen (Ellerströms förlag och Lyrikvännen), Patrik Schylström (Stockholms Stadsbibliotek), Madeleine Grive (10TAL), Gunnar Nirstedt (Nirstedt/Litteratur), Yolanda Bohm Ramirez (poet och spoken word-artist) samt Bengt Berg (poet och förläggare). I Poden spelas också dikter av Agnes Gerner, Johan Jönson, Erik Bergqvist och Iman Mohammed.

Poesi och skola

De poesikunniga lärarna Christer Olsson och Maria Danielsson diskuterar och berättar om poesin plats och möjligheter i dagens skola. En rad tips och exempel spelas upp och ventileras. Christer berättar bland annat om ett projekt han nyligen genomfört där eleverna i två gymnasieklasser remixade inlästa dikter från sajten podpoesi.nu

Poetiskt nattsudd

Poeten Johan Nordbeck och konstnären Åsa Elieson fick i uppdrag att välja några favoriter från podpoesi.nu och samtala kring dem. De valde väldigt olika dikter, alla i mästerliga inläsningar. Kring frihet, minne och stenarnas liv, kring Carl Butlers makaronilåda, skrattet bakom orden och längtan efter intet vindlar sig deras samtal. Ytterst handlar det kanske om poesin, inte i formell mening, utan sådan den står fram för oss, sådan den verkar, talar till oss, bryter ut i våra liv.

Läsa poesi – högläsningens konst

Nästan alla dikter önskar att vi läser dem högt, att vi ger dem röst. Varför skulle de annars odla sånt som rytm och rim och klang? Att läsa högt, att undersöka dikten med och genom rösten, är ett sätt att förstå vad allt den kan mena och uttrycka. Men det är också ett sätta att förmedla, dikten och tolkningen av dikten och poeten och uppläsaren själv. Gäster i denna pod är skådespelaren Paula Brandt som forskat och undervisat i poesiläsning, samt bibliotekarien Alice Thorburn. I poden lyssnar vi till poeter som läser upp sina dikter, diskuterar och prövar sedan att själva läsa samma dikter. De medverkande diktarna är Horatius (i uppläsning av hans översättare Gunnar Harding) , Jila Mossaed, Sinéad Obray och Göran Sonnevi.

Poesin och det lokala

Detta avsnitt av poesipoden ägnas åt poesin och det lokala. Vilket är poesin relation till det lokala idag när vi alla är uppkopplade globetrotters? Begreppen ”turistpoesi” och ”hembygdspoesi” kan vara till hjälp för att tänka över detta. Poden är inspelad på Kulturhuset Väven i Umeå. De medverkande, bokhandlaren Jan Danielsson, litteraturvetaren Fanny Lindgren, bibliotekarien Alice Thorburn, samt poeten och redaktören för Örnen och Kråkan Magnus William-Olsson läser ur och talar om prosa och poesi av Alfhild Agrell, Linnea Axelsson, Verner Boström, Katarina Frostenson, Folke Isaksson, Sara Lidman, Lars Lundkvist, Pelle Molin, Asta Olivia Nordenhof, Rönnog Seaberg, m.fl.

Översatt poesi

I denna pod botaniserar Elias Hillström och Magnus William-Olsson bland nyutgiven poesi i översättning. Böcker av John Ashbery, Ingvild Lothe, Reiner Maria Rilke, Ethel Adnan, Pierre Reverdy och många flera diskuteras. Annakarin Thourburn, en av 2000-talet nya framstående översättare intervjuas också i poden och berättar bland annat om hur det helt faktiskt går till när hon skapar svensk litteratur av spanska texter. Från lerklump till färdig skulptur.

Tidens Guld

I denna pod samtalar magnus William-Olsson med poesikritikern och litteraturprofessorn Anders Cullhed, tillika preses i Vitterhetsakademien, om hans essäsamling Tidens guld – essayer om kanon, liv, poesi. Samtalet kretsar kring poesi, poetik och historia. Ett porträtt av en rörlig och prestigefri kritiker, översättare och essäist som rör sig från Horatius och Augustinus, över Petrarca och Gaspara Stampa till modernismen och den allra senaste poesin.

Jila Mossaed

I denna pod som är inspelad på Göteborgs Stadsbibliotek samtalr poeten Jila Mossaed med Elias Hillström, Alice Thorburn och Magnus William-Olsson om sin poesi, om att som etablerad 38årig poet börja skriva på ett nytt språk i en främmande litteratur, om naturen, upproret, modern och mytologierna. Poeten läser också många dikter, främst ur sin bok Vad jag saknades här (Lejd, 2018).

Översätta poesi

I det tredje avsnittet för år 2018 samtalar Örnen och Kråkans redaktör med två poesiöversättare: John Swedenmark och Marcia Sá Cavlacante Schuback om konsten att översätta poesi. Många exempel ges. John talar om översättningen från isländska till svenska av poeterna Dagur Hjartarsons och Franz Wright och Marica berättar om sina översättningar av Tomas Tranströmers dikter till Portugisiska.

Läget i den svenska poesin 2018

Från Poesimässan 2018 och mot bakgrund av Örnen och Kråkans kritiska kalender POESIÅRET 2017 diskuterar Anna Hallberg (poet och kritiker), Jonas Ellerström (poet, översättare, förläggare, m.m.) och Magnus William-Olsson läget i den svenska poesin. Upplästa dikter av Sinéad Obrey, Nino Mick, Rolf Aggestam och Felicia Stenroth ingår i poden.

Böcker om poesi

I den första poden för år 2018 talar Elias Hillström, Stina Otterberg och Magnus William-Olsson om aktuella böcker om poesi. Samtalet rör sig från en avhandling om poesisajten poeter.se, ett fenomen i tiden som samlar en stor och viktig del av poesiintresset i Sverige, till den förislamiska poesin på arabiska halvön århundradena efter vår tideräkning.

Den mängd hopp man vågar medge

Kritikern och poeten Tatjana Brandt har gjort denna poetiska ”radioessä”, som handlar om poesins nya och gamla förhållande till röst. Hon spelar dikter från podpoesi.nu, dikter av Mia Axelsson, Hanna Riisager, Eva Runefelt, Peter Mickwitz, Hanna Hallgren, Helga Krook och Marie Silkeberg och hon citerar därtill Zadie Smith, Gunnar Björling, Leonard Cohen och Mahalia Jackson.

Hängivelsen och mästerverket

Poeterna och kritikerna Eva Ström och Dmitri Plax är gäster i denna pod. Vi talar om poesin som hantverk och tradition mot bakgrund av internet och samtidens intresse för snabba, flyktiga och anspråkslösa utryck och uppmärksamhetsformer. Är poesin i vår tid en guldfisk vad gäller minne och förmåga till koncentration? Och vad finns i så fall för motkrafter hos diktarna? I poden spelas och diskuteras dikter av Rolf Aggestam, Lina Ekdal, Athena Farrokhzad, Catharina Gripenberg, Marie Lundquist och Dmitri Plax.

Den allra nyaste poesin

I denna pod diskutera vi den allra nyaste poesin, poeter som givit ut någon enstaka bok eller kanske ännu inte debuterat i bokform. Gäster är redaktörerna på podpoesi.nu, Hanna Stjernfeldt och Ludvig Köhler, som hösten 2017 lanserar Podpoesi Press, ett chapbookförlag för just den nyaste poesin, samt Elias Hillström själv författare och förläggare men också ansvarig på Poesibazaren vid Stockholms Stadsbibliotek. Vi lyssnar på och jämför nya poeter, inte bara svenska utan också några latinamerikaner. I globaliserings tidevarv är den nya poesin ny på ungefär samma vis i helt olika hörn av världen.

Barn-boks-poesi

Kritikern, författaren och översättaren Göran Sommardal och bibliotekarien Alice Thorburn talar tillsammans med Örnen och Kråkans redaktör om poesin i barnböckerna. Alla tre begrepp i titeln ”barn”, ”bok” och ”poesi” står på spel i samtalet. En rad exempel från Evan Lindström och Barbro Lindgren till Bo Setterlind och Joar Tiberg citeras och diskuteras.

De glömda böckerna

Inspelade deninspelat den 23 augusti 2017.  Augusti månads pod handlar om diktsamlingar utgivna 2017 som fått mindre uppmärksamhet än de förtjänar. Medverkar göra Birgitta Wallin, redaktör för tidskriften Karavan, Elias Hillström från Poesibazaren och örnen och kråkans redaktör.

Poesi som politik

Inspelad den 14 juni 2017. Juni månads poesipod tar sin utgångspunkt i Evelina Stenbecks doktorsavhandling Poesi som politik – Aktivistisk poetik hos Johannes Anyuru och Athena Farrokhzad. Medverkar gör utöver Örnen och kråkans redaktör, bibliotekarien Elias Hillström samt författaren, kritikern och forskaren Elisabeth Hjorth. Per telefon medverkar även filosofen och poesiöversättaren Marcia Sá Cavalcante Schuback. De medverkande har valt två dikter var att tala utifrån om poesi och politik. Vi lyssnar till dikter av Emil Boss, Yodit Girmay, Ann Hallström, Johan Jönsson och Ann Jäderlund.

Horatius

Inspelad den 17 maj 2017. Örnen och kråkans poesipod ägnas i maj månad den romerska poeten Horatius med anledning av boken Fånga din dag, oden i urval (W&W, 2017). Örnen och kråkans redaktör, Magnus William-Olsson, samtalar med översättarna, språkvetaren Tore Janson och poeten Gunnar Harding med utgångspunkt i upplästa dikter ur boken.

Hanna Hallgren

Inspelad den  19 april 2017. Örnen och kråkans poesipod handlar denna gång om poeten Hanna Hallgrens poesi. Örnen och kråkans redaktör Magnus William-Olsson och bibliotekarien Alice Thorburn samtalar med poeten som också läser upp sina dikter.

Läget i den svenska poesin 2017

Inspelat den 15 mars 2017. Elias Hillström, Ludvig Köhler, Madelaine Levy och Magnus William-Olsson samtalar om olika aspekter av den svenska poesin sådan den ter sig denna vårvinter 2017 med utgångpunkt i upplästa dikter av Katarina Frostenson, Anna Hallberg, Linus Gårdfeldt och Jenny Wrangborg. I podden intervjuas även Helena Lie och Nino Mick.

Ann Jäderlund

Våren 2016 släppte Ann Jäderlund sin tionde diktsamling Djupa kärlek ingen, Albert Bonniers förlag. I det här pilotavsnittet av Örnen och kråkans poesipod talar poeten med Elias Hillström och Magnus William-Olsson om boken och sitt författarskap, hon läser också dikter ur boken. Inspelningen ägde rum våren 2016.