POESIÅRET 2018

POESIÅRET 2018

POESIÅRET 2018 är poesikritiksajten Örnen och Kråkans årliga kalender.

TECKNA PRENUMERATION GENOM FORMULÄRET NEDAN!

Innehåll

  1. Trettio essälånga recensioner av de viktigaste diktsamlingarna som utkom 2018 skrivna av några av Sveriges mest framstående poesikritiker.
  2. En omfattande översiktsartikel om poesimarknaden, trender och särdrag i det gångna årets poesi skriven av litteratur- och poesiforskaren Julia Pennlert.
  3. En kritisk genomgång av alla 2018 års diktsamlingar som inte fått en egen recension men som förtjänar behandling, skriven av Magnus William-Olsson.
  4. Omfattande register av titlar och namn som underlättar praktisk användning av kalendern.

POESIÅRET 2018 erbjuder njutbar essäkonst, sammanfattning och överblick. Kalendern är en fest för dem som älskar poesi, och ett måste för dem som i sitt arbete, som bibliotekarier, forskare, journalister eller redaktörer behöver hålla koll på poesin i Sverige.

Utkommer i mars 2019. ca 230 s.

Pressröster om POESIÅRET 2017

Poesikritiksajten Örnen och Kråkans litteraturkritiska kalender för poesiåret 2017 är ett ymnighetshorn av initierad kunskap, stilistiskt fullödig kritik och breda översikter över den svenska poesiutgivningens aktuella strömningar.” (Ystads Allehanda )

”Sammantaget bildar såväl de enskilda skribenternas kritiska texter som de granskade diktarnas verk i ton, stil och tematik en brokig väv av tidlösa och samtida motiv och strömningar. Lägg därtill ett register över samtliga behandlade poesiböcker (ett nittiotal) och ett avslutande namnregister, och den här kalendern tjänstgör plötsligt också som ett vederhäftigt referensverk för både litteraturforskare och poetologiska kalenderbitare.” (Martin Lagerholm)

”[D]et är långt ifrån en teoretisk kritik som bedrivs, utan texterna är tillgängliga, läsaranpassade. Det är kritik som alla kan läsa. Någon gång blir mumlet internt, men oftast övergår det i tillgänglig dialog. Tolkningarna tillåts bli kreativa, fantasifulla, spännande – sådant man annars inte är bortskämd med när man läser kritik.”  (Bernur)

”på samma gång en översikt över hela fjolårets svenskspråkiga lyrikutgivning och ett praktiskt försök att utveckla den svenska poesikritiken.” (Ann Lingebrandt)

[OBS!  För frågor gällande prenumerationen kontakta:  Nätverkstan Kultur, Heurlins plats 1B, 413 01, Göteborg. Tel: +46 (0)31 743 99 00. Policyn för hantering av data och personuppgifter vid prenumeration, se här ]