POESIÅRET 2017

POESIÅRET 2017

Örnen och Kråkan publicerar årligen en litteraturkritisk kalender i bokformat som sammanfattar det gångna årets poesi. Ett referensverk för varje bibliotek, skola, institution och redaktion. En resurs för elever, studenter och forskare som söker fördjupade kunskaper i och överblick över svensk poesiutgivning. Men framförallt, förstås, en bok för alla läsare med lust för poesi.

Poesikritiksajten Örnen och Kråkans litteraturkritiska kalender för poesiåret 2017 är ett ymnighetshorn av initierad kunskap, stilistiskt fullödig kritik och breda översikter över den svenska poesiutgivningens aktuella strömningar.” (Ystads Allehanda )

Det var länge sedan en lika ambitiös summering presenterades för svenska poesiläsare.” (Bernur)

[OBS! För bibliotek och andra: POESIÅRET 2017 kan även beställas genom Prenax. För prenumerationsärenden kontakta:  Nätverkstan Kultur, Heurlins plats 1B, 413 01, Göteborg. Tel: +46 (0)31 743 99 00. Policyn för hantering av data och personuppgifter vid prenumeration, se här ]

Innehåll

  • En översiktsartikel om den svenska poesiutgivningen och poesimarknaden 2017 , skriven av litteraturforskaren Alexandra Borg.
  • Tjugotre ingående artiklar av framstående svenska poesikritiker om ett stort antal diktsamlingarna från 2017.
  • En kritisk genomgång  av alla de böcker vi inte recenserat på sajten men som förtjänade recension, skriven av Magnus William-Olsson.
  • Lista över behandlade böcker.
  • Namnregister.

Genom att prenumerera på POESIÅRET stödjer du Örnen och Kråkans verksamhet som består i att varje onsdag morgon gratis publicera och distribuera till ca 6500 emailabonnenter:

  • Recension av en aktuell poesibok att läsa och/eller lyssna till, väl redigerad och skriven av en kritiker som får anständigt betalt.
  • Ett filmat tips om en aktuell poesibok på svenska av en bibliotekarie eller bokhandlare.
  • En annons med innehåll.
  • En ca 60 minuters månatlig poesipod där kritiker, bibliotekarier, poeter och andra poesikunniga talar om och läser aktuell poesi på svenska.