POESIÅRET 2017

POESIÅRET 2017

Örnen och Kråkan publicerar årligen en litteraturkritisk kalender i bokformat som sammanfattar det gångna årets poesi. Ett referensverk för varje bibliotek, skola, institution och redaktion. En resurs för elever, studenter och forskare som söker fördjupade kunskaper i och överblick över svensk poesiutgivning. Men framförallt, förstås, en bok för alla läsare med lust för poesi.

[OBS! För bibliotek och andra: POESIÅRET 2017 kan även beställas genom Prenax. För prenumerationsärenden kontakta:  Nätverkstan Kultur, Heurlins plats 1B, 413 01, Göteborg. Tel: +46 (0)31 743 99 00.]

Innehåll

  • En översiktsartikel om den svenska poesiutgivningen och poesimarknaden 2017 , skriven av litteraturforskaren Alexandra Borg.
  • Tjugotre ingående artiklar av framstående svenska poesikritiker om ett stort antal diktsamlingarna från 2017.
  • En kritisk genomgång  av alla de böcker vi inte recenserat på sajten men som förtjänade recension, skriven av Magnus William-Olsson.
  • Lista över behandlade böcker.
  • Namnregister.

Genom att prenumerera på POESIÅRET stödjer du Örnen och Kråkans verksamhet som består i att varje onsdag morgon gratis publicera och distribuera till ca 6500 emailabonnenter:

  • Recension av en aktuell poesibok att läsa och/eller lyssna till, väl redigerad och skriven av en kritiker som får anständigt betalt.
  • Ett filmat tips om en aktuell poesibok på svenska av en bibliotekarie eller bokhandlare.
  • En annons med innehåll.
  • En ca 60 minuters månatlig poesipod där kritiker, bibliotekarier, poeter och andra poesikunniga talar om och läser aktuell poesi på svenska.