POESIÅRET 2017

POESIÅRET 2017

 

Örnen och Kråkan publicerar årligen en litteraturkritisk kalender i bokformat som sammanfattar det gångna årets poesi. Ett referensverk för varje bibliotek, skola, institution och redaktion. En resurs för alla elever, studenter och forskare som söker fördjupade kunskaper i och överblick över svensk poesiutgivning. Men framförallt, förstås, en bok för alla läsare med lust för poesi.

         Innehåll

  • Tjugotre ingående artiklar av framstående svenska poesikritiker om de viktigaste diktsamlingarna under året.
  • En översiktsartikel av Örnen och Kråkans redaktör Magnus William-Olsson om alla de böcker vi inte recenserat men som förtjänar att omnämnas.
  • En kritisk analys av den svenska poesiutgivningen och poesimarknaden 2017 av litteraturforskaren Alexandra Borg.
  • Namnregister.

Genom att prenumerera på POESIÅRET stödjer du Örnen och Kråkans verksamhet som består i att varje onsdag morgon gratis publicera och distribuera till ca 4000 emailabonnenter:

  • Recension av en aktuell poesibok att läsa och/eller lyssna till, väl redigerad och skriven av en kritiker som får anständigt betalt.
  • Ett filmat tips om en aktuell poesibok på svenska av en bibliotekarie eller bokhandlare.
  • En annons med innehåll.
  • En ca 60 minuters månatlig poesipod där kritiker, bibliotekarier, poeter och andra poesikunniga talar om och läser aktuell poesi på svenska.