POETIKSEMINARIET

POETIKSEMINARIET

Seminarium för poeter, kritiker, forskare och andra poesiintresserade hemma hos Magnus William-Olsson (Stockholm). Deltagarna och sammanhanget formar samtalet.

UTGÅNGSPUNKTER

1. Poetik betyder i detta sammanhang, tänkande om och/eller utifrån poesi.

2. Seminariet är idiosynkratiskt och icke-institutionellt i så mening att det inte söker andra medel än deltagaravgifter för att finansiera verksamheten.

3. Mötena sker oregelbundet, men med sikte på minst fem sammankomster per år. Varje seminarietillfälle inleds av en föreläsning/introduktion som tar upp ett begrepp, en företeelse, eller en teori med utgångpunkt i någon poets, filosofs eller annan tänkares arbete. .

5.Varje seminarietillfälle diskuteras dessutom max tre sidor dikt/text (kan med fördel vara kortare) av någon av seminariets deltagare. . Den som lägger fram text skall ha med sig handouts av texten/texterna i tolv exemplar.

6. Seminariet rymmer max elva deltagare vid varje tillfälle. Inga särskilda kvalifikationer krävs. Alla är välkomna. Deltagande kostar 150 kr varje gång som betalas på plats (kontanter eller swish). Seminarierna annonseras på Facebook (i gruppen ”Poetikseminariet” och som event), anmälan sker per mail till magnuswo.fsl@gmail.com Svar om den aktuella gruppens sammansättning kommer senast tre dagar före seminarietillfället. Den som anmält att hen ska komma men inte dyker upp (utan att i god tid ha meddelat detta) utesluter sig själv från vidare deltagande.

7. Seminarierna äger, om inte annat meddelats, rum kl. 19.00. hemma hos mw-o på Tullgårdsgatan i Stockholm. De pågår tills de tar slut. Efter seminariet går det att köpa öl och vin till självkostnadspris.

För mer info, maila: magnuswo.fsl@gmail.com