BIBLIOTEK

Den här sidan vänder sig till dig som jobbar på bibliotek eller annanstans med litteratur- och i synnerhet poesiförmedling.

Om du/ni behöver hjälp med vad helst det kan vara, litet eller stort, som rör fenomenet poesi. Maila oss på redaktionen@ornenochkrakan.se . Vi kan allt om poesi, och skulle vi inte kunna svara själva vet vi alltid vem som kan.

Vi har lång erfarenhet av att göra workshops i att läsa och skriva poesi, men också i att tala och skriva om poesi, och i det som kallas ”performativ kritik” då vi genom andra uttryck tolkar och reflekterar poesi, till exempel genom att remixa inlästa dikter, eller film- och bildsätta dem.

Särskilt gärna arbetar vi med fortbildning av personal. Många, också storläsare, är initialt lite ängsliga för och avvaktande mot poesi. Det brukar snabbt gå över när vi tillsammans börjar tala om, leka med och undersöka vad poesi kan vara och göra.

Om hur arbetet med just poesi har befruktat den utåtriktade och förmedlande verksamheten på bibliotek, och befrämjat en ”uppmärksamhetens kultur”, under de senaste decennierna berättar bibliotekarien och skribenten Elias Hillström i POESIÅRET 2020.

ÖVERALLT POESI!

Våren 2021 arrangerade Örnen och Kråkan i samarbete med Regionbiblioteket i Stockholm och Poesibazaren vid Stockholms stadsbibliotek en fortbildning om aktuell poesi för litteraturförmedlare i hela landet. Magnus William-Olsson höll tre livestreamade föreläsningar för över hundratrettio föranmälda deltagare. Efter många förfrågningar och en del tjat har vi brutit vår föresats att föreläsningarna skulle vara tidens rov och valt att tillgängliggöra dem här. Titta på filmerna och/eller läs föreläsningsmanuskripten som pdf:er här nedan: