Föreläsning: POESIN I SLUTET AV 10-TALET

Föreläsning: POESIN I SLUTET AV 10-TALET

Poesin frodas i den ”nya offentligheten”. Digitaliseringen har öppnat för nya publiceringsformer. Relationen mellan ”professionella” poeter och ”amatörer” förhandlas om. ”Ortens bästa poet” lockar tusentals åhörare till sina uppläsningar. Korsbefruktningar mellan konstarter och genrer sker: poesifilm, poesiremixer, spoken word, community-poesi. Att skriva, läsa och kommentera poesi har blivit en folkrörelse. Samtidigt blomstrar den traditionella ”bokpoesin”. Nya förlag föds och de gamla tycks vilja fortsätta att ge ut dikter.

Magnus William-Olsson, poet, kritiker, poesiöversättare och redaktör för Örnen och Kråkan ger med utgångspunkt i arbetet med böckerna POESIÅRET 2017 och POESIÅRET 2018 en överblick över det poetiska landskapet i Sverige i slutet av 2010-talet med referens till poesin i andra länder och språkområden.

Föreläsningen vänder sig i första hand till bibliotek och liknande forum, men nivån kan anpassas efter publiken, från akademisk postdoc till nybörjare.

Arvode: Författarförbundets rekommendation

Kontakta: redaktionen@ornenochkrakan.se för att boka eller för att få mer information.

Läs mer om Magnus William-Olsson här.