Lektör

Lektörsutlåtande

Örnen och kråkans lektörsverksamhet är av samma slag som de främsta förlagens. Uppriktighet i värderingen, initierad kunskap om aktuell utgivning och kunskaper i poesins hantverk karaktäriserar de lektörer vi väljer för varje enskilt manus. Lektören förblir anonym för kunden. Utlåtandet adresserar Örnen och kråkans redaktion som också läser igenom manuset och därför kan garantera utlåtandets kvalitet. Utlåtandena är alltid minst två A4 (4000 tecken). Kunden får dem som en pdf-fil med örnen och kråkans brevhuvud och undertecknas av sajtens redaktör. Vi tar även emot manus skrivna på andra språk än svenska. Utlåtandet är dock skrivet på svenska eller i undantagsfall på engelska.

OBS! Kontakta Örnen och kråkan innan du sänder in manus. Manus som sänds in utan överenskommelse kastas olästa i papperskorgen.

Lektörstjänster för förlag

Lektörerna är förlagets känselspröt i framtiden. Örnen och kråkan har ett mycket omfattande kontaktnät av initierade poesilektörer av alla skolor, åldrar och inriktningar. Vi kan i samråd och med hänsyn till de preferenser förlagen efterfrågar alltid erbjuda de mest initierade och kunniga lektörerna. Med deras hjälp åtar vi oss lektörsuppdrag av alla storlekar. Vi åtar oss att sköta urvalet av samtliga till förlaget inkomna poesimanus, presentera urvalen och diskutera de valda manusen med förläggare. Men vi kan också bistå med lektörsläsningar för avgränsade projekt eller av enskilda manus.

Vi kan även vara behjälpliga vid sammansättningar av juryer och kommittéer för andra ändamål än bokutgivning.

Kontakta oss så finner vi ett upplägg som passar era önskemål. Örnen och kråkan garanterar kvalitén på utförda uppdrag.