Lektörsutlåtande

Vi åtar oss lektörsuppdrag. Kontakta oss på adress redaktionen@ornenochkrakan.se

Så här går det till:

Beställaren sänder in sitt manus och betalar de 3000 SEK + 25% moms som tjänsten kostar. Redaktionen läser igenom manus och väljer en lämplig lektör bland de många framstående och erfarna poesilektörer Örnen och Kråkan har i sin krets. Hen skriver ett utlåtande om minst 5000 tecken. Redaktören Magnus William-Olsson läser igenom utlåtandet och kollar det mot manus, varefter han skrivet ut och signerar utlåtandet på Örnen och Kråkans brevpapper. Lektören förbli förstås anonym för beställaren för att garantera ett oväldigt och uppriktigt kritiskt förfarande.

Vi åtar oss också utlåtande på svenska av manus skrivna på andra språk. Maila redaktionen och diskutera förutsättningarna.