Lektörsutlåtande

Behöver du ett svenskt lektörsutlåtande av ett manus eller en bok skriven på ditt hemspråk?

Örnen och kråkan har ett omfattande kontaktnät bland lektörer verksamma i Sverige på andra språk än svenska. Örnen och kråkans lektörsverksamhet är av samma slag som de främsta förlagens. Uppriktighet i värderingen, initierad kunskap om aktuell utgivning och kunskaper i poesins hantverk karaktäriserar de lektörer vi särskilt väljer för varje enskilt manus. Lektören förblir anonym för kunden. Utlåtandet adresserar Örnen och kråkans redaktion som också läser igenom manuset och därför kan garantera utlåtandets kvalitet. Utlåtandena är alltid minst två A4 (4000 tecken). Kunden får dem som en pdf-fil med Örnen och kråkans brevhuvud och undertecknas av sajtens redaktör. Du kan använda utlåtandet till exempel i kontakten med svenska förlag, myndigheter, organisationer och i stipendiesammanhang.