Marknadsföring

Poesiutgivning skiljer sig från annan utgivning och marknaden för diktsamlingar och böcker om poesi har påtagliga särdrag. De ekonomiska marginalerna för poesiböcker liksom för böcker om poesi är ofta ytterst begränsade. Det betyder dock inte att det saknas kostnadseffektiva sätt att marknadsföra poesi. Örnen och kråkan har tillsammans med forskare och studenter i ämnena ekonomi, marknadsföring och förlagskunskap tillskapat en särskild kompetens när det gäller marknadsföring av poesi. Denna kompetens kan man få del av antingen genom att anlita vår konsulttjänst eller genom att delta i en marknadsföringskurs.

Anlita en marknadsföringskonsult

Vi går igenom er utgivning av poesi, analyserar era behov och gör en marknadsföringsplan utifrån era ekonomiska och administrativa ramar. Planen anpassas efter den tid och det slags engagemang ni har lust och möjlighet att lägga ned i arbetet.

Konsultera Örnen och kråkan för beräkning av tidsåtgång och kostnad för arbetet.

Kurs i att marknadsföra poesi

Poesi genererar sällan stora intäkter och kalkylerna har därför sällan plats för kostsamma marknadsföringsåtgärder. Kursen ”Att marknadsföra dikter” är skapad för att ge mesta möjliga resultat till minsta möjliga kostnad. Lär dig använda sociala medier effektivt. Lär dig analysera den faktiska och potentiella publiken. Lär dig göra en marknadsföringsplan för diktsamlingar och böcker om poesi. Kursen löper över 6 timmar + lunch. Du förväntas ha med dig egen mobiltelefon och dator.

Video som diskuterar poesi och marknadsföring

Se Örnen och Kråkans seminarium om poesi och marknadsföring från Poesimässan i Stockholm, mars 2017: http://video.stockholm.se/video/16963391/gar-det-att-marknadsfora-poesi