ATT NALKAS SOMMARENS FÖRGÄNGLIGHET OCH ÖVERDÅD

Med den ljuva, lyckliga, vemodiga, motbjudande sommaren för dörren stängde vi in oss en eftermiddag i ett försomrigt Stockholm med jordgubbskaka, champagne och gisslan: veckans podgäster Arne Johnsson och Sofia Roberg, för att prata sommar i poesin.


[Lyssna till poden? Klicka på länken!]

Örnen och Kråkans sista poesipod för våren är inget mindre än en sommarpod. Under en timme dyker vi ner i sommaren och dess poetiska sprängkraft, dess tusentals schatteringar och inneboende motsatsförhållanden. Vad den är precis kanske ingen kan svara på. Att den är många saker står snart klart. Denna längtans årstid, symbol för ungdom och erotik, hur har den skrivits i dikten och med vad brukar den förknippas? Vi associerar och rör oss mellan dess olika symboler och uttryck, surrar och suger honung ur dikter från olika håll, läser högt ur Shakespeare, Christensen, Ekelöf och några till. Vi talar om svårmod och blomning, kvinnor, skönhet och förtryck, upplevelsen av stillestånd och transformation.

Dikter som läses i poden (i kronologisk ordning)

”Eufori”, Gunnar Ekelöf ur Färjesång (1941)

”Juninatten”, Inger Christensen ur Alfabet (2019)

Titellös dikt, Johannes Göransson ur Summer (kommer 2022)

Titellös dikt, Johan Jönson ur Nod noll (2001)

Titellös dikt, Helena Boberg ur Sinnesvåld (2013)

Sonett nr 18, Shakespeare ur Sonetter i översättning av Eva Ström (2010)

Titellös dikt, Arne Johnsson ur Zoetrop (2021)

Titellös dikt, Ann Jäderlund ur Mörker mörka mörkt kristaller (1994)

Samtliga dikter är godkända för uppläsning av rättighetsinnehavarna.

Fotografi:
Gunnar Ekelöf: Johan Kjellström
Johan Jönson: Privat
Arne Johnsson: Arne Johnsson
Helena Boberg: Lina E Adamo
Ann Jäderlund: Ulla Montan