Podarkiv

Örnen och kråkans poesipod görs i samarbete med Poesibazaren, Stockholms Stadsbibliotek och med stöd av Statens Kulturråd. Den spelas vanligen in live antingen i Poesibazaren eller i något annat svenskt bibliotek.

ARKIV

ATT ÅTERVÄNDA TILL ANN JÄDERLUND

I år är året när Ann Jäderlunds (f.1955) samlade verk, blivit en del av Albert Bonniers klassikerserie – en diger samling på över tusen sidor. För att uppmärksamma händelsen har Örnen och Kråkan valt att ägna höstens tredje pod åt Jäderlunds författarskap. Hur det förändrats över tid – eller tvärtom inte gjort det, vad som utmärker det och hur det känns att återvända till delar av det i denna omtumlande tid som är 2022. Till vår hjälp har vi de för Örnen och Kråkans läsare väl bekanta Tatjana Brandt och Hanna Nordenhök som i sina respektive avhandlingar fördjupat sig i olika aspekter av Jäderlunds poesi. Lyssna på poden här:

DET POETISKA GÖTEBORG

I oktoberupplagan av Örnen och Kråkans poesipod diskuteras vad som lockar i att använda staden som geografisk markör i poetiska sammanhang, om vad Göteborgs klasstruktur innebär för poesin, om det egentligen finns någon göteborgsk poesi och mycket mer. En rad lokala poeter och några av stadens mytomspunna poetkollektiv passerar revy. Våra gäster, poeterna Louise Halvardsson, Elise Ingvarsson och poesibibliotekarien Miriam Lannge Lidin delar med sig av lokal poesikännedom i ett samtal inspelat på Stadsbiblioteket Göteborg.

BORTOM HUVUDFÅRAN – Om mikroförlag

Åter tid för den årliga och efterlängtade poseimässan på Tranströmerbiblioteket i Stockholm och åter dags för Örnen och Kråkans poesipod att inta biblioteksscenen. Denna gång är temat mikroförläggeriets ädla konst. I panelen finner vi Martin Högström förläggare och redaktör på Chateaux tillika poet och översättare, Ulrika Nielsen, förläggare på Ellips, författare och kritiker samt Kettil Kasang förläggare, redaktör och grundare av Anti editör 2022 års vinnare av Örnen och Kråkans pris till årets poesiförlag. Samtliga delaktiga i en bokutgivning som tycks sprungen ur en vilja att verka vid sidan av och på andra sätt än i huvudfåran. Höstens första pod blir till ett vindlande samtal om redaktion, diversifiering, distribution, vikten av integritet och inte minst om texten som alltings utgångspunkt.

ATT NALKAS SOMMARENS FÖRGÄNGLIGHET OCH ÖVERDÅD

Med den ljuva, lyckliga, vemodiga, motbjudande sommaren för dörren stängde vi in oss en eftermiddag i ett försomrigt Stockholm med jordgubbskaka, champagne och gisslan: veckans podgäster Arne Johnson och Sofia Roberg, för att prata sommar i poesin. Denna längtans årstid, symbol för ungdom och erotik, hur har den skrivits i diken och med vad brukar den förknippas? Vi associerade och rörde oss mellan dess olika symboler och uttryck, surrade och sög honung ur dikter från olika håll, läste högt ur Shakespeare, Christensen, Ekelöf och några till.

MUSIKEN I LYRIKEN/LYRIKEN I MUSIKEN

Vad vore lyriken utan sin inneboende musik och vad vore musiken utan sin poetiska mångtydighet? Två närbesläktade konstformer som befinner sig i ständig dialog. Ibland tätt viskande intill, ibland på vidders avstånd från varandra. Örnen och Kråkan beger sig till musikstaden Malmö för att prata mer om hur man bäst förhåller sig till denna komplicerade släkthistoria. Finns det poesi som inte låter sig tonsättas och tvärtom – finns det toner som inte låter sig textsättas? Och hur ser den perfekta symbiosen mellan text och musik ut? I panelen: malmömusikerna Cecilia Nordlund och Petter Herbertsson.

POESI OCH ÖVERSÄTTNING I LJUSET AV DET QUEERA

Hur är texten queer och vem är kvalificerad att översätta den? Vad händer när språken har olika genussystem och kan översättande vara aktivism? Hör poeterna och poesiöversättarna Jonas Brun (född 1979) och Ida Linde (född 1980) i ett podsamtal med Örnen och Kråkan, inspelat på Tranströmerbiblioteket i Stockholm, om hur översättarpraktiken kan lyfta fram eller osynliggöra queera erfarenheter och symboler i poesin och varför begreppet queer är svårt att översätta.

LÄGET I DEN SVENSKA POESIN

I mars månads pod bjuder redaktörerna Edith Söderström och Helena Boberg på ett samtal med poeterna Erik Lindman Mata (f.1992) och Elis Monteverde Burrau (f.1992). Samtalet rör sig kring frågor som: finns det några tendenser att utröna i de diktsamlingar som gavs ut i under 2021 Sverige? Såg vi inte ovanligt många sonettkransar och flera dystopiska klimatskildringar till exempel? Har samhällsengagemanget sjunkit någon grad? Fanns det gemensamma särdrag till innehåll eller form? Likriktning eller diversitet? Och var äger det gemensamma samtalet rum? Sist men inte minst – vad tjänar en trendspaning som denna till?

NIKO ERFANI

I 2022 års första pod samtalar Örnen och Kråkans nya redaktörer Edith Söderström och Helena Boberg med Niko Erfani, som bara 21 år gammal debuterar med samlingen VARV. Samtalet, som spelades in på Tranströmerbiblioteket i Stockholm, kretsar kring poetens dubbelliv, färgen blå, var och arv samt kring hur svårt det är att översätta poesi. Och så läser hon dikter förstås.

BYE BYE, MY LITTLE ONE!

Sajten podpoesi.nu lägger ned efter ett drygt decennium och många tiotusentals lyssningar. I 2021 års allra sista pod bjuder Örnen och Kråkans sin trogna publik till nattlig begravning i sällskap av några närmast sörjande, poesiforskaren Jimmie Svensson, poesibibliotekarien Miriam Lannge Lidin, författaren och poesiredaktören Ludvig Köhler. Och så dikter av och med Jila Mossaed, Olga Sedakova, Lina Ekdahl, Erik Bergqvist, Dmitri Plax, Jenny Wrangborg och Gloria Gervitz. Samt en poesiremix av Ann Jäderlunds dikt ”Is blå” gjord av Petter Herbertsson. Värd för ceremonin är den bortgångnes egen mor!

POESIN OCH DET PRECISA

I recensioner och samtal talar vi ofta om dikters och poeters precision. Men vad är det då vi talar om? November månads poesipod diskuterar poesin och det precisa med utgångspunkt i två nyutkomna böcker, poeten Gabriel Itkes-Sznaps doktorsavhandling Nollpunkten: Precisionens betydelse hos Witold Gombrovicz, Inger Christensen och Herta Müller samt filosofen och poesiöversättaren Marcia Sá Cavalcante Schubacks O fascismo de ambiguidade  som ställer poesins precisa mångtydighet mot den nya fascismen – i Sverige oftare kallad ”högerpopulism” – och dess konstitutiva tvetydighet. Välkomna att lyssna i länken!

LEV RUBINSTEIN

Från texter skrivna på kartotekskort, delade med en liten mer eller mindre privat krets litterater och intellektuella i sjuttiotalets Moskva, till en av Rysslands viktigaste regimkritiker, numera främst verksam på Facebook. Trots att de mediala villkoren fundamentalt förändrats och trots att underground numera är overground och överallt har Lev Rubinstein (f. 1947) lyckats förbli sin språksensibla och porösa poetik trogen. I månadens poesipod samtalar Dmitri Plax och Lars Kleberg om denne säregne ryska diktare och hans överraskande relevans för samtida svenska förhållanden, med utgångspunkt i antologin Vidare och vidare som rymmer verk från 1974 till 2008.

POESIFESTIVAL

I lilla Söderköping arbetar bokhandel och bibliotek tillsammans och har lyckats skapa en lokal litterär offentlighet som vunnit rykte i hela Sverige och som i slutet av sommaren kröntes med en ambitiös poesifestival. Några veckor senare hölls den åttonde Poesimässan i Tranströmerbiblioteket vid Medborgplatsen i Stockholm. Månadens poesipod är ett reflekterande reportage om det fotfolk av eldsjälar som bär upp poesioffentligheten i Sverige. Kuskande runt mellan marknadsplatser och scener, byggande nätverk och ständigt sökande medel, tillfällen och platser för möten mellan poesi och publik. Välkomna att lyssna i länken!

LINA HAGELBÄCK

Ingen går oberörd genom Lina Hagelbäcks (f. 1971) poetiska värld. En bok har hon skrivit tillsammans med kollegan Ulrika Nielsen, men det är i hennes fyra egna diktböcker, Violencia (2013), Violencia och hennes far (2015), Ambivalencia (2018) och Aktut viol (2019) som hennes arkaiska värld av passioner, våld, ömhet och lek tar form, utspelad inom en liten krets av laddade roller; ”poeten”, ”jag”, ”far”, mor”, ”älskaren”, ”vännen”. I vårens sista avsnitt av Örnen och Kråkans poesipod berättar hon om som sitt verk och läser dikter ur sin nya vibrerande bok, Kometkarta.

BILDERBOKENS POESI

Den moderna bilderboken är utan tvekan det största som hänt litteraturen sen den realistiska romanen. Många poeter ägnar sig också åt konstformen; Ann Jäderlund, Thomas Tidholm, Barbro Lindgren, Lina Ekdahl och nu senast Lotta Lotass. Såväl Lennart Hellsing som Ulf Stark var poeter innan de fann sitt öde i barnlitteraturen. Att bilderböcker ofta rymmer poesi är självklart. Men kan man tala om bilderboken som poesi och i så fall varför? Om detta handlar månadens poesipod som anför mängder av exempel. Gäst är barn- och bilderboksbibliotekarien Li Malm.

HJALMAR GULLBERG

Sextio år efter Hjalmar Gullbergs (1898–1961) självmord återutger nu Norstedts hans samlade dikter. Poeten har fått förnyad aktualitet när perspektivet i den svenska poesihistorien långsamt förskjutits. Det modernisterna uppfattade som ytligt och idealistiskt i Gullbergs skrivart är kvaliteter som vår tids poeter tvärt om favoriserar. I månadens poesipod samtalar Sofia Berg-Böhm, Göran Sommardal och Magnus William-Olsson om Gullbergs liv och verk, med utgångspunkt i tio upplästa dikter hämtade alltifrån debuten I en främmande stad (1927) till den sista samlingen Ögon, läppar (1959).

LÄGET I DEN SVENSKAN POESIN

Det ges ut cirka 400 diktsamlingar om året i Sverige. Vad är det för verklighet de kommer ut i? Med utgångspunkt i nyutgivna POESIÅRET 2020 diskuterar månadens poesipod ”Läget i den svenska poesin”. Gäster i poden är poesikritikern Sebastian Lönnlöv och Edith Söderström, Örnen och Kråkans nya redaktör. I poden framförs dikter av poeterna Elisabeth Berchtold, Carolyn Forsché, Louise Glück, Ann Hallström, Erik Lindman Mata och Hanna Rajs Lara.

VAD ÄR EGENTLIGEN POESI, NUFÖRTIDEN?

För länge sen höll vi dikterna i minnet, sedan hade vi dem i böcker och nu i den ständiga uppkopplingens era möter vid dem överallt, i datorn och mobilen. Hur påverkas poesin av vår nya symbios med maskinerna? Vad sker med dikter när vi fotar av dem och delar dem på sociala medier, när gränsen mellan privat och offentligt suddas ut? I årets första pod samtalar redaktören med tre unga litterater, författarna Alexander Svedberg och Hanna Ylöstalo, samt upphovsrättsjuristen Julia Elmes. Vad är egentligen en dikt i den postdigitala verkligheten – objekt, accessoar, upplevelse?

POESIN EFTERÅT

2020 års sista pod handlar om den poesi som väntar oss efter pandemin. Hur kommer erfarenheten av att ha innefattats i en smittans och distansens gemenskap att inverka på poeterna? Hur kommer de poetiska subjekten att artikuleras? Vad kommer skärmtillvaron att göra med poesins förhållande till internet? Och hur ska poeterna turnera minnet av att dagligen ha samlats under flaggan, stadsministern och Folkhälsomyndigheten. Medverkar gör Anna Lundvik, David Zimmerman, Kamilla Löfström och Martin Glaz Serup.

POESIN OCH KRITIKEN
 
November månads poesipod ägnas kritikens betydelse för poesin och samtalet om poesi. Vad betyder kritik för poeterna? Vad har recensionerna för betydelse? För arbetet på förlagen? För förmedlarna på biblioteken och i bokhandeln? Och vad betyder kritik för de kommittéer där det avgörs vem som ska få priser och stipendier? Gäster i poden är Pelle Andersson, författare och förlagschef på Ordfront förlag, Johan Jönson poet och mångårig medlem av Författarfondens stipendieråd, Pamela Schultz Nybacka författare och forskare i litteraturekonomi, föreståndare för förlagsutbildningen på Stockholms universitet och biblioteksutbildningen på Södertörns högskola, samt skribenten och bibliotekarien Ida Westin. [Läs också Magnus William-Olssons artikel om Poesin och Kritiken som pdf under spelaren]

Tema: Låt

I lyrikens barndom framfördes dikten till lyra, därav namnet. Och historiskt sett är tystläsning av poesi något nytt och främmande. Idag när vi åter alltmer lyssnar till litteratur återknyter poesin till musiken. I oktober månads poesipod tar vi upp det nutida förhållandet mellan låten och dikten med utgångspunkt i några klingande exempel på låtar och dikter. Särskild gäst i poden är artisten Sara Lundén. Medverkar i samtalet gör även pop- och poesioraklet, bibliotekarien Elias Hillström. Dessutom spelar och talar vi om dikter av Nino Mick och Erik Bergqvist, samt ett utdrag ur ett pågående arbete av musikern och poesiremixaren Petter Herbertsson.

Ouppmärksammat

På tjugofem år har poesiutgivningen dubblerats, men nästan inga av de cirka 400 böcker som kommer ut blir uppmärksammade av kritiken. Jag-kapitalismen härskar i de sociala medierna tidevarv. Marknadsför dig själv! Samtidigt är det nästan omöjligt för läsare, bibliotekarier, journalister och andra att hålla koll på allt som kommer ut. I september månads poesipod samtalar kritikern Göran Sommardal och bibliotekarien Alice Thorburn med Örnen och Kråkans redaktör om poesi som oförtjänt ignorerats. Till utgångspunkt för samtalet har de valt diktsamlingar av Fatimah Asghar, Emily Berry, Peter Björkman, Helena Boberg, Siddhartha Sebastian Larsson och Henrika Ringbom.

Nordamerikansk poesi

Sen sextiotalet har de flesta tongivande rörelser i den svenska poesin varit annex till motsvarande rörelser i USA. Också poetiska trender sätts i Amerika. Men om man ser till vad som översätts blir bilden mer komplex. Under senare år har det publicerats ovanligt många nordamerikanska poeter och av mycket olika slag, döda klassiker såväl som debutanter, berättande vittnespoeter såväl som internettpoeter och akademiska allusionister. I höstens inledande poesipod samtalar Athena Farrokhzad, Anna Hallberg och Stewe Claeson med Örnen och Kråkans redaktör om aktuell poesi från Nordamerika. I poden läses även dikter av Billy Collins, Nathalie Diaz och C.D. Wright.

Vänner för livet

Maj månads poesipod handlar om sådana poeter och dikter som följer oss genom
ett helt liv. De djupa och långvariga vänskaperna i poesin. Örnen och Kråkans
redaktör samtalar med två litterater, översättaren Marina Torres (f. 1934) och
skådespelaren Stina Ekblad (f. 1954) om poeterna Antonio Machado
respektive Edith Södergran. Hur fann de varandra och hur har relationerna
utvecklats genom livet?

Tranströmer och politiken

April månads poesipod tar sin utgångspunkt i en ny kritisk antologi Tranströmer och det politiska (Ellerströms). I poden samtalar Örnen och Kråkans redaktör med tre av antologins författare; Gustav Borsgård, Annelie Bränström Öhman och Anna Möller-Sibelius om poesi och politik. Med tillstånd från Monica Tranströmer framförs också tre av Tranströmers dikter. Uppläsare: Sara Mannheimer.

Artikel om poden Tranströmer och politiken

Läget i den svenska poesin

”Läget i den svenska poesin” är för tredje året i rad ämnet för mars månads poesipod. Poesikritikerna Johannes Björk och Mikaela Blomqvist samtalar med Örnen och Kråkans redaktör. Poeterna Kjell Espmark, Iman Mohammed, Kalle Hedström Gustafsson och Lina Rydén Reynolds läser dikter i poden och dikter av Judith Kiros och Malte Persson läses upp. Därtill diskuteras Daniel Yousefis, Pernilla Berglunds, Adam Westmans, Marit Kaplas och flera andra poeters aktuella verk men också det nya numret av Lyrikvännen och Sinziana Ravinis ”affektologiska” läsning av samtidspoesin. Men den viktigaste utgångspunkten för samtalet är förstås boken POESIÅRET 2019.

Anna Greta Wide

Göteborgspoeten Anna Greta Wide (1920-1964) gav ut sina två första diktsamlingar 1942 och 1944. De vann genast en stor publik och trycktes i flera upplagor långt in på femtiotalet. Därefter gjorde hon ett elva år långt uppehåll. Först 1955 utkom Wides tredje bok. Fram till sin för tidiga död i cancer hann hon ge ut ytterligare tre helgjutna samlingar. Som poet gick Anna Greta Wide konsekvent i otakt med sin tid. I detta avsnitt av poesipoden samtalar Wide-forskaren Dick Claésson och bibliotekarien Ida Westin med Örnen och Kråkans redaktör om Anna Greta Wide, med utgångspunkt i flera inspelningar där Wide själv läser sin poesi.

Dölja sig. Natten

Det sista avsnittet för år 2019 av Örnen och Kråkans poesipod är  inspelat i tornedalska Korpilombolo. Där firas varje år en ”Nattfestival” som kan sägas vara en kultisk hyllning till en påhittad författare, Gaspar von der Nacht, framfantiserad i den tropiska byn Bolombolo av den egenartade colombianske poeten León de Greiff (1895-1976).  Det Greiff älskade natten och i sitt omfattande heteronymiska skrivande röjer han även en djupt poetisk längtan att dölja. I poden möter vi även två samtida poeter som ägnat sig åt poesins spel med blottande och döljande, det uppdagade och det ockulta: Ángela Gracía och Lasse Söderberg.

Poesi. Barndom. Ungdom

Novemberavsnittet av Örnen och Kråkans poesipod ägnas temat ”Poesi. barndom. Ungdom”. Medverkar gör Kristofer Folkhammar, poet, prosaist och tillsammans med Athena Farrokhzad  redaktör för antologin BERÖR OCH FÖRSTÖR – DIKTER FÖR UNGA, samt bibliotekarien och chefen för Varbergs stadsbibliotek Anna-Karin Albertsson. Kristofer läser i poden och med tillåtelse av poeterna, dikter av Hanna Rajs Lara, Iman Mohammed, Jasim Mohamed och Helena Eriksson. Leder samtalet gör Örnen och Kråkans redaktör.

Poesins Värde

19% av den utgivna skönlitteraturen utgörs av poesi, men bara 0,4% av intäkterna. Det är avgjort inte snabba cash som driver poesisverige. Men vad är det då? Vilka värden är det som gör att förlagen fortsätter att ge ut poesi, att poeterna träget skriver och hoppas på läsare och att de få läsarna ändå läser? Oktober månads poesipod gästas av litteraturvetaren och Augustnominerade författaren Alexandra Borg samt av Erik Wikberg, ekonom och forskare på Handelshögskolan med böcker och bokmarknad som specialitet.

Klassiker

Avsnittet behandlar några aktuella poesiklassiker och klassikerbegreppet i stort. Medverkar gör Alexander Svedberg, Elias Hillström och Örnen och Kråkans redaktör. I poden läser också Lina Ekdahl, Horace Engdahl, Henric Holmberg och Jila Mossaed dikter av Karrin Boye, Nils Ferlin, Edith Södergran, Erik Gustav Gejier, Stagnelius och Esaias Tegnér.

Ola Julén

Ola Julén (1970-2013) publicerade två böcker. Ändå har han gjort tydliga avtryck såväl i den Nordiska poesin som i många enskilda läsares liv. Hans poesi är rått existentiell, pregnant, reducerad och drabbande. Det efterlämnade manus som det länge ryktats om utkommer nu äntligen under titeln Afrikas verkliga historia. I denna poesipod samtalar Örnen och Kråkans redaktör med Daniela Floman och Marie Lundquist som sammanställt manuskriptet. Samtalet interfolieras av en unik inspelning där poeten själv läser hela sin debutbok, Orissa. Obs! Rättigheterna till inspelningen ägs av poeten mor,  AnnSofi Andersdotter.

Förmedla poesi

Poesi, att skriva poesi, är i vår tid en folkrörelse. På instagram, twitter, facebook eller i communitys som poeter.se publiceras dagligen tusentals nya dikter. Men hur är det med läsandet? De traditionella litteraturförmedlarna; biblioteken, skolan, kulturjournalistiken, marknadsförarna och bokhandeln står inför nya uppgifter som kräver nya metoder. I månadens poesipod behandlar vi poesiförmedling i vår tids postdigitala offentlighet. Podden är inspelad i Linköping och medverkar gör Mats Granberg, Elias Hillström och Alice Thorburn, samt de geniala poesiremixarna på Lindängenbiblioteket i Malmö. Fyra remixer av och med poeterna Helga Krook, Tua Forsström, Eva Runefelt och Katarina Frostenson.

Dikten. Minnet. Glömskan.

Örnen och Kråkans redaktör samtalar med översättaren Cecilia Hansson om den österrikiska poeten Maria Seisenbachers diktsamling Sitta lugnt med ordentliga skor (övers Cecilia Hansson och Daniel Gustafsson). Boken gestaltar relationen mellan en dotter och hennes alzheimersjuka mor och dikterna kommer därmed att rör vida några av poesins grundämnen, minnet och glömskan.

Läget i den svenska poesi

I denna pod, som spelades i  under Poesimässan i Stockholms Stadsbiblioteket den 23 mars 2019 samtalar bokhandlaren Anna Gillinger och kritikern Göran Sommardal med Örnen och Kråkans redaktörer om läget i den svenska poesin. Men poden inleds med en enkät. Frågan lyder: ”Vad tycker du att svensk poesi behöver idag?” De som svarar är i tur och ordning Klara Rasmussen (Ellerströms förlag och Lyrikvännen), Patrik Schylström (Stockholms Stadsbibliotek), Madeleine Grive (10TAL), Gunnar Nirstedt (Nirstedt/Litteratur), Yolanda Bohm Ramirez (poet och spoken word-artist) samt Bengt Berg (poet och förläggare). I Poden spelas också dikter av Agnes Gerner, Johan Jönson, Erik Bergqvist och Iman Mohammed.

Poesi och skola

De poesikunniga lärarna Christer Olsson och Maria Danielsson diskuterar och berättar om poesin plats och möjligheter i dagens skola. En rad tips och exempel spelas upp och ventileras. Christer berättar bland annat om ett projekt han nyligen genomfört där eleverna i två gymnasieklasser remixade inlästa dikter från sajten podpoesi.nu

Poetiskt nattsudd

Poeten Johan Nordbeck och konstnären Åsa Elieson fick i uppdrag att välja några favoriter från podpoesi.nu och samtala kring dem. De valde väldigt olika dikter, alla i mästerliga inläsningar. Kring frihet, minne och stenarnas liv, kring Carl Butlers makaronilåda, skrattet bakom orden och längtan efter intet vindlar sig deras samtal. Ytterst handlar det kanske om poesin, inte i formell mening, utan sådan den står fram för oss, sådan den verkar, talar till oss, bryter ut i våra liv.

Läsa poesi – högläsningens konst

Nästan alla dikter önskar att vi läser dem högt, att vi ger dem röst. Varför skulle de annars odla sånt som rytm och rim och klang? Att läsa högt, att undersöka dikten med och genom rösten, är ett sätt att förstå vad allt den kan mena och uttrycka. Men det är också ett sätta att förmedla, dikten och tolkningen av dikten och poeten och uppläsaren själv. Gäster i denna pod är skådespelaren Paula Brandt som forskat och undervisat i poesiläsning, samt bibliotekarien Alice Thorburn. I poden lyssnar vi till poeter som läser upp sina dikter, diskuterar och prövar sedan att själva läsa samma dikter. De medverkande diktarna är Horatius (i uppläsning av hans översättare Gunnar Harding) , Jila Mossaed, Sinéad Obray och Göran Sonnevi.

Poesin och det lokala

Detta avsnitt av poesipoden ägnas åt poesin och det lokala. Vilket är poesin relation till det lokala idag när vi alla är uppkopplade globetrotters? Begreppen ”turistpoesi” och ”hembygdspoesi” kan vara till hjälp för att tänka över detta. Poden är inspelad på Kulturhuset Väven i Umeå. De medverkande, bokhandlaren Jan Danielsson, litteraturvetaren Fanny Lindgren, bibliotekarien Alice Thorburn, samt poeten och redaktören för Örnen och Kråkan Magnus William-Olsson läser ur och talar om prosa och poesi av Alfhild Agrell, Linnea Axelsson, Verner Boström, Katarina Frostenson, Folke Isaksson, Sara Lidman, Lars Lundkvist, Pelle Molin, Asta Olivia Nordenhof, Rönnog Seaberg, m.fl.

Översatt poesi

I denna pod botaniserar Elias Hillström och Magnus William-Olsson bland nyutgiven poesi i översättning. Böcker av John Ashbery, Ingvild Lothe, Reiner Maria Rilke, Ethel Adnan, Pierre Reverdy och många flera diskuteras. Annakarin Thourburn, en av 2000-talet nya framstående översättare intervjuas också i poden och berättar bland annat om hur det helt faktiskt går till när hon skapar svensk litteratur av spanska texter. Från lerklump till färdig skulptur.

 

Tidens Guld

I denna pod samtalar magnus William-Olsson med poesikritikern och litteraturprofessorn Anders Cullhed, tillika preses i Vitterhetsakademien, om hans essäsamling Tidens guld – essayer om kanon, liv, poesi. Samtalet kretsar kring poesi, poetik och historia. Ett porträtt av en rörlig och prestigefri kritiker, översättare och essäist som rör sig från Horatius och Augustinus, över Petrarca och Gaspara Stampa till modernismen och den allra senaste poesin.

 

Jila Mossaed

I denna pod som är inspelad på Göteborgs Stadsbibliotek samtalr poeten Jila Mossaed med Elias Hillström, Alice Thorburn och Magnus William-Olsson om sin poesi, om att som etablerad 38årig poet börja skriva på ett nytt språk i en främmande litteratur, om naturen, upproret, modern och mytologierna. Poeten läser också många dikter, främst ur sin bok Vad jag saknades här (Lejd, 2018).

 

Översätta poesi

I det tredje avsnittet för år 2018 samtalar Örnen och Kråkans redaktör med två poesiöversättare: John Swedenmark och Marcia Sá Cavlacante Schuback om konsten att översätta poesi. Många exempel ges. John talar om översättningen från isländska till svenska av poeterna Dagur Hjartarsons och Franz Wright och Marica berättar om sina översättningar av Tomas Tranströmers dikter till Portugisiska.

 

Läget i den svenska poesin 2018

Från Poesimässan 2018 och mot bakgrund av Örnen och Kråkans kritiska kalender POESIÅRET 2017 diskuterar Anna Hallberg (poet och kritiker), Jonas Ellerström (poet, översättare, förläggare, m.m.) och Magnus William-Olsson läget i den svenska poesin. Upplästa dikter av Sinéad Obrey, Nino Mick, Rolf Aggestam och Felicia Stenroth ingår i poden.

 

Böcker om poesi

I den första poden för år 2018 talar Elias Hillström, Stina Otterberg och Magnus William-Olsson om aktuella böcker om poesi. Samtalet rör sig från en avhandling om poesisajten poeter.se, ett fenomen i tiden som samlar en stor och viktig del av poesiintresset i Sverige, till den förislamiska poesin på arabiska halvön århundradena efter vår tideräkning.

 

Den mängd hopp man vågar medge

Kritikern och poeten Tatjana Brandt har gjort denna poetiska ”radioessä”, som handlar om poesins nya och gamla förhållande till röst. Hon spelar dikter från podpoesi.nu, dikter av Mia Axelsson, Hanna Riisager, Eva Runefelt, Peter Mickwitz, Hanna Hallgren, Helga Krook och Marie Silkeberg och hon citerar därtill Zadie Smith, Gunnar Björling, Leonard Cohen och Mahalia Jackson.

 

Hängivelsen och mästerverket

Poeterna och kritikerna Eva Ström och Dmitri Plax är gäster i denna pod. Vi talar om poesin som hantverk och tradition mot bakgrund av internet och samtidens intresse för snabba, flyktiga och anspråkslösa utryck och uppmärksamhetsformer. Är poesin i vår tid en guldfisk vad gäller minne och förmåga till koncentration? Och vad finns i så fall för motkrafter hos diktarna? I poden spelas och diskuteras dikter av Rolf Aggestam, Lina Ekdal, Athena Farrokhzad, Catharina Gripenberg, Marie Lundquist och Dmitri Plax.

 

Den allra nyaste poesin

I denna pod diskutera vi den allra nyaste poesin, poeter som givit ut någon enstaka bok eller kanske ännu inte debuterat i bokform. Gäster är redaktörerna på podpoesi.nu, Hanna Stjernfeldt och Ludvig Köhler, som hösten 2017 lanserar Podpoesi Press, ett chapbookförlag för just den nyaste poesin, samt Elias Hillström själv författare och förläggare men också ansvarig på Poesibazaren vid Stockholms Stadsbibliotek. Vi lyssnar på och jämför nya poeter, inte bara svenska utan också några latinamerikaner. I globaliserings tidevarv är den nya poesin ny på ungefär samma vis i helt olika hörn av världen.

 

Barn-boks-poesi

Kritikern, författaren och översättaren Göran Sommardal och bibliotekarien Alice Thorburn talar tillsammans med Örnen och Kråkans redaktör om poesin i barnböckerna. Alla tre begrepp i titeln ”barn”, ”bok” och ”poesi” står på spel i samtalet. En rad exempel från Evan Lindström och Barbro Lindgren till Bo Setterlind och Joar Tiberg citeras och diskuteras.

 

De glömda böckerna

Inspelade deninspelat den 23 augusti 2017.  Augusti månads pod handlar om diktsamlingar utgivna 2017 som fått mindre uppmärksamhet än de förtjänar. Medverkar göra Birgitta Wallin, redaktör för tidskriften Karavan, Elias Hillström från Poesibazaren och örnen och kråkans redaktör.

 

Poesi som politik

Inspelad den 14 juni 2017. Juni månads poesipod tar sin utgångspunkt i Evelina Stenbecks doktorsavhandling Poesi som politik – Aktivistisk poetik hos Johannes Anyuru och Athena Farrokhzad. Medverkar gör utöver Örnen och kråkans redaktör, bibliotekarien Elias Hillström samt författaren, kritikern och forskaren Elisabeth Hjorth. Per telefon medverkar även filosofen och poesiöversättaren Marcia Sá Cavalcante Schuback. De medverkande har valt två dikter var att tala utifrån om poesi och politik. Vi lyssnar till dikter av Emil Boss, Yodit Girmay, Ann Hallström, Johan Jönsson och Ann Jäderlund.

 

Horatius

Inspelad den 17 maj 2017. Örnen och kråkans poesipod ägnas i maj månad den romerska poeten Horatius med anledning av boken Plocka din dag, oden i urval (W&W, 2017). Örnen och kråkans redaktör, Magnus William-Olsson, samtalar med översättarna, språkvetaren Tore Janson och poeten Gunnar Harding med utgångspunkt i upplästa dikter ur boken.

 

Hanna Hallgren

Inspelad den  19 april 2017. Örnen och kråkans poesipod handlar denna gång om poeten Hanna Hallgrens poesi. Örnen och kråkans redaktör Magnus William-Olsson och bibliotekarien Alice Thorburn samtalar med poeten som också läser upp sina dikter.

 

Läget i den svenska poesin 2017

Inspelat den 15 mars 2017. Elias Hillström, Ludvig Köhler, Madelaine Levy och Magnus William-Olsson samtalar om olika aspekter av den svenska poesin sådan den ter sig denna vårvinter 2017 med utgångpunkt i upplästa dikter av Katarina Frostenson, Anna Hallberg, Linus Gårdfeldt och Jenny Wrangborg. I podden intervjuas även Helena Lie och Nino Mick.

 

Ann Jäderlund

Våren 2016 släppte Ann Jäderlund sin tionde diktsamling Djupa kärlek ingen, Albert Bonniers förlag. I det här pilotavsnittet av Örnen och kråkans poesipod talar poeten med Elias Hillström och Magnus William-Olsson om boken och sitt författarskap, hon läser också dikter ur boken. Inspelningen ägde rum våren 2016.