POESIPRISET

POESIPRISET

Förlagsbranschen genomgår en snabb och fascinerande utveckling. Nya sätt att publicera, distribuera och konceptualisera böcker lanseras. Nya förlag föds ständigt som utmanar de gamla och ärevördiga. Omsorgsfullt formgivna och redaktörstunga utgåvor står mot gör-allt-självutgivning. Och ingenstans syns utvecklingen tydligare än i utgivningen av poesi, den monetärt minst, men symboliskt mest lukrativa genren.

För att uppmärksamma, värdera och främja förläggeriets konst har ÖRNEN OCH KRÅKAN inrättat ett pris till årets poesiförlag. Alla utgivare av svenskspråkig poesi kan komma ifråga för priset, som åtföljs av en utförlig motivering.

Författaren och glaskonstnären Sara Mannheimer har formgivit och tillverkat en vandringspokal, blåst av Simon Klenell och Rasmus Nossbring på Stockholm Glas, vilken skall fyllasmed två flaskor mörk rom som förlaget förväntas traktera besökande poeter, översättare och andra poesiarbetare med under det år de hyser pokalen.

ÅRETS VINNARE: Anti editör

Förläggaren Kettil Kasang tar emot priset vid poesimässan öppnande i Tranströmerbiblioteket.

Örnen och Kråkans pris till årets poesiförlag har 2022 till delats Anti editör.

Juryns motivering lyder:

Anti editör är mer än en bokutgivare. Genom sin koppling till Anti antikvariat och dess livaktiga programscen erbjuder förlaget också poeten ett sammanhang och en distribution. Modellen är vanlig i många andra länder, men sällsynt i Sverige. Närheten till poeterna och översättarna tillåter också förlaget att uppmuntra samarbeten, nytänkande och lekfullhet. Formmässigt är förlagets utgåvor alltid väl redigerade, har smakfull och identifierbar form och är inte sällan hantverksmässigt gjorda. Med sina ibland handsydda, sirligt utformade och limiterade utgåvor slår förlaget ett slag för den poetiska artefakten och den taktila aspekten av att tillgodogöra sig dikt. Omsorgen om poeterna, deras böcker och publik gör Anti editör ovanligt och till ett föredöme bland svenska förlag. 

Juryn består detta år av: Magnus Jacobsson (poet, kritiker och f.d. poesiförläggare), Henrik Sahl Johansson (författare och kritiker), Edith Söderström (kritiker och Örnen och Kråkans redaktör), Alice Thorburn (bibliotekarie) samt Magnus William-Olsson (poet, kritiker, Örnen och Kråkans grundare och ansvarige utgivare).