POESIPRISET

POESIPRISET

Förlagsbranschen genomgår en snabb och fascinerande utveckling. Nya sätt att publicera, distribuera och konceptualisera böcker lanseras. Nya förlag föds ständigt som utmanar de gamla och ärevördiga. Omsorgsfullt formgivna och redaktörstunga utgåvor står mot gör-allt-självutgivning. Och ingenstans syns utvecklingen tydligare än i utgivningen av poesi, den monetärt minst, men symboliskt mest lukrativa genren.

För att uppmärksamma, värdera och främja förläggeriets konst har ÖRNEN OCH KRÅKAN inrättat ett pris till årets poesiförlag. Alla utgivare av svenskspråkig poesi kan komma ifråga för priset, som åtföljs av en utförlig motivering.

Författaren och glaskonstnären Sara Mannheimer har formgivit och tillverkat en vandringspokal, blåst av Simon Klenell och Rasmus Nossbring på Stockholm Glas, vilken skall fyllasmed två flaskor mörk rom som förlaget förväntas traktera besökande poeter, översättare och andra poesiarbetare med under det år de hyser pokalen.

ÅRETS VINNARE: RÁMUS!

Förläggarna Thomas Alm och Per Bergström, samt Sara Mannheimer (som gjort priset) vid utdelningen.

Örnen och Kråkans pris till årets poesiförlag har år 2021 tilldelats förlaget Rámus Juryns motivering lyder:

Översättningarna är avgörande för den svenska poesins förnyelse och välstånd. I en föränderlig förlagsbransch där poesiöversättningarna flyttar från resursstarka förlag till resurssvaga, sätter Rámus nivån för andra såväl större som mindre utgivare. Väl redigerade och formgivna böcker i omsorgsfulla översättningar är förlagets signum. Poeterna som Rámus ger ut är måhända ofta säkra kort, i så mening att de är väl etablerade och tidigare översatta till andra språk, men listan rymmer å andra sidan poesi som alltid håller hög och jämn kvalitet. De senaste årens satsning på engelskspråkiga poeter har gjort avgörande intryck också på den poesi som skrivs på svenska, samtidigt som även andra ursprungsspråk fortsatt ges plats i utgivningen. Genom aktiv förmedling, inte minst i samarbete med bibliotek, mässor, festivaler och andra litteraturevents, sprider förlaget sitt kunnande och sin vidsyn till alla hörn av poesisverige.

Priset delades ut på Tranströmerbiblioteket fredagen den 10 september under POESIMÄSSANs högtidliga öppnande. Förlagets båda förläggare Thomas Alm och Per Bergström tog emot priset.

Juryn har detta år bestått av Örnen och Kråkans redaktörer, Edith Söderström och Magnus William-Olsson, bibliotekarien och Poesibazarens föreståndare Alice Thorburn, samt poeten och tidigare poesiförläggaren Magnus Jacobsson.

En filmad intervju med pristagarna Per Bergström och Thomas Alm om deras förlag och om förläggeriets konst finns att se på HÄR