Poesitipset

Vill du vara med och sprida kunskap om aktuell poesi du tycker andra borde ta del av och samtidigt visa alla Örnen och Kråkans läsare att det bibliotek eller den bokhandel du jobbar i står upp för poesin? Gör ett mobilfilmat poesitips som vi kan publicera på sajten. (OBS! det gäller förstås ANDRAS dikter, inte sådana du skrivit eller publicerat själv).

Kontakta Örnen och kråkan om du jobbar i bokhandel eller på bibliotek så hjälper vi dig med alla frågor och finner ett datum för publiceringen av ditt tips:

redaktionen@ornenochkrakan.se

Det är gratis att vara med i poesitipset.

Självfallet förbehåller vi oss rätten att inte publicera insänt material.