POETIKSEMINARIETS SKRIFTSERIE

Titlarna i skriftserien kan laddas ned gratis i pdf-format. Men de kan också köpas som tryckta häften och beställs då genom redaktionen@ornenochkrakan.se Priset är 99 SEK inkl. porto (111 SEK utom Sverige). Ange namn och adress så kommer skrift + faktura direkt i brevlådan.

I två essäer, den förra med utgångspunkt i några passager av Giorgio Agamben, den senare utifrån María Zambranos tänkande prövar Magnus William-Olsson den alltsedan filosofins födelse giftiga relationen mellan poesi och filosofi. En historia, en dialog, en kamp som rymmer såväl oförsonlighet som längtan och allvarlig lek kring de största av frågor om sanning, tänkande, erfarenhet och språk.