Sajten

Vi publicerar en ny poesirecension varje onsdag morgon, utom en onsdag i månaden då vi istället presenterar och publicerar en ca sextio minuter lång poesipod där aktuell poesi framförs och diskuteras. Uppehåll görs över sommaren och några veckor kring jul. Det är möjligt att gratis abonnera på Örnen och Kråkan. Vi har ca 6000 abonnenter som varje onsdag morgon kl. 07.00. får den nya upplagan via email.

Recensionerna ligger uppe en vecka. De kan sedan läsas som pdf:er under innevarande år och när året har gått samlas de i en litteraturkritisk kalender med ett omfattande efterord som sammanfattar det gånga årets poesi på svenska, samt en essä skriven av en forskare eller kritiker om någon aktuell företeelse på posifältet. Podarna arkiveras på sajten och är fortsatt tillgängliga för lyssning.

Allt redaktionellt material på sajten www.ornenochkrakan.se är gratis att ta del av. Utöver stöd från Kulturrådet består finansieringen i prenumerationer och försäljning av vår kalender, av att vi säljer annonser såväl på sajten som i poden, samt att vi säljer poetisk expertis i form av tjänster och uppdrag. Vi tar även emot donationer. Den som anlitar örnen och kråkan stödjer förekomsten av professionell dagskritik, utförd under rimliga villkor. 

Örnen och kråkans hela verksamhet vilar på läsarnas och lyssnarnas förtroende. Vi tar gärna emot synpunkter! Maila redaktionen@ornenochkrakan.se 

Sajten ägs av AB Örnen och kråkan som även äger Kritiklabbet (www.kritiklabbet.se) och Podpoesi (www.podpoesi.nu).

ISSN 2002-7036

Ansvarig utgivare är Magnus William-Olsson

Utgviningsbevis